Önemsiyoruz Sosyal Girişimi

Önemsiyoruz, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin nitelikli ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen bir sosyal girişim.