Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2009 - 24

Teklif ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi; 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunan geçici köy korucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesi; Devlet ormanı bulunan bir köy nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların herhangi bir sebeple yine hudutları içerisinde Devlet ormanı bulunan başka bir köye taşınmaları ya da nüfusa kayıtlı olmasa da yerleşim adresi olarak kesintisiz en az beş yıl oturmaları durumunda köyün haklarından faydalanmalarının sağlanması; Kara Avcılığı Kanunu'nun koruma hizmetlerine ilişkin hükmüne büyükşehirlere bağlı ilçe belediyelerinin eklenmesi; LPG'yi üretimde girdi olarak kullanan petrokimya tesislerinin yurt dışından LPG ithal edebilmesi; 5686 sayılı Kanuna Kurul tanımı eklenmekte ve kurulun hangi anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağının düzenlenmesi; 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan başvuru ve ödeme süresinin uzatılması; 6428 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerde değişiklik yapılması ve bu değişikliklere ilişkin hükmün Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış sözleşmelere de uygulanması; 2886 sayılı Kanun'un 83'üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve 84'üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil ve davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği İdarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmemesi; 5651 sayılı Kanun'da yer alan trafik bilgi tanımının değiştirilmesi ve trafik bilgilerinin paylaşım hususunun düzenlenmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2009.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2009
bakanla_geli_tarihi
18/02/2014
balk
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi; 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunan geçici köy korucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesi; Devlet ormanı bulunan bir köy nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların herhangi bir sebeple yine hudutları içerisinde Devlet ormanı bulunan başka bir köye taşınmaları ya da nüfusa kayıtlı olmasa da yerleşim adresi olarak kesintisiz en az beş yıl oturmaları durumunda köyün haklarından faydalanmalarının sağlanması; Kara Avcılığı Kanunu'nun koruma hizmetlerine ilişkin hükmüne büyükşehirlere bağlı ilçe belediyelerinin eklenmesi; LPG'yi üretimde girdi olarak kullanan petrokimya tesislerinin yurt dışından LPG ithal edebilmesi; 5686 sayılı Kanuna Kurul tanımı eklenmekte ve kurulun hangi anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağının düzenlenmesi; 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan başvuru ve ödeme süresinin uzatılması; 6428 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerde değişiklik yapılması ve bu değişikliklere ilişkin hükmün Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış sözleşmelere de uygulanması; 2886 sayılı Kanun'un 83'üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve 84'üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil ve davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği İdarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmemesi; 5651 sayılı Kanun'da yer alan trafik bilgi tanımının değiştirilmesi ve trafik bilgilerinin paylaşım hususunun düzenlenmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
149867

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=149867