Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/211 - 24

Teklif ile Orman Kanununa göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan 2/B alanlarından uygun olanların yeniden devlet ormanına dönüştürülmesi, orman bütünlüğünün korunması veya halkının kalkınmalarının sağlanması amacıyla orman içi ve bitişiği köylerin ve halkının orman dışına nakledilerek bu halkın kısmen ya da tamamen yerleştirilmesi için bu alanların (2/A ve 2/B alanlarının) ve Hazineye ait diğer yerlerin Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devredilmesi, 2/A ve 2/B alanlarının idaresi, değerlendirilmesi ve tasarrufu ile bu işlemlerden elde edilecek gelirlerle orman köylülerinin kalkınması ile orman alanlarının ıslah/ihyası ve yeni orman alanlarının oluşturulması, gecekondu bölgeleri ve 2/B arazileri üzerindeki yerleşim yerlerinin altyapısının yapılması ve iyileştirilmesi ile şehirlerdeki yapıların depreme karşı güçlendirilmesi hayvancılığın desteklenmesi ile devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0211.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/211
bakanla_geli_tarihi
25/11/2011
balk
2/B Barışı Kanunu Teklifi (Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların İdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi)
zet
Teklif ile Orman Kanununa göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan 2/B alanlarından uygun olanların yeniden devlet ormanına dönüştürülmesi, orman bütünlüğünün korunması veya halkının kalkınmalarının sağlanması amacıyla orman içi ve bitişiği köylerin ve halkının orman dışına nakledilerek bu halkın kısmen ya da tamamen yerleştirilmesi için bu alanların (2/A ve 2/B alanlarının) ve Hazineye ait diğer yerlerin Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devredilmesi, 2/A ve 2/B alanlarının idaresi, değerlendirilmesi ve tasarrufu ile bu işlemlerden elde edilecek gelirlerle orman köylülerinin kalkınması ile orman alanlarının ıslah/ihyası ve yeni orman alanlarının oluşturulması, gecekondu bölgeleri ve 2/B arazileri üzerindeki yerleşim yerlerinin altyapısının yapılması ve iyileştirilmesi ile şehirlerdeki yapıların depreme karşı güçlendirilmesi hayvancılığın desteklenmesi ile devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
98440

İMZALADI (71)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=98440