Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/802 - 23

Teklif ile 31/12/2009 tarihinden önce belediye haline dönüşmek veya başka bir belediyenin sınırlarına dahil olmak suretiyle tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ihtiyar meclisi kararıyla taşınmaz satışı yapılan hak sahipleri hakkında satış bedelinin ödenmesi kaydıyla satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunluluğu aranmaması öngörülmekte, bozuk veya verimsiz orman alanları ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu edilmesi düzenlenmekte, avukat stajerlerinin staj kredi borçları ile avukatların baro keseneği borçları yapılandırılmakta, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Kadastro Kanunu ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da değişiklik yapılmakta, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışanların aylıksız izinli oldukları süreler için genel sağlık sigortası primi alınması ile 31/7/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin bazı idari para cezaları yeniden yapılandırılmakta ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0802.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/5
esas_no
2/802
baskanliga_gelis_tarihi
01/12/2010
baslik
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile 31/12/2009 tarihinden önce belediye haline dönüşmek veya başka bir belediyenin sınırlarına dahil olmak suretiyle tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ihtiyar meclisi kararıyla taşınmaz satışı yapılan hak sahipleri hakkında satış bedelinin ödenmesi kaydıyla satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunluluğu aranmaması öngörülmekte, bozuk veya verimsiz orman alanları ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu edilmesi düzenlenmekte, avukat stajerlerinin staj kredi borçları ile avukatların baro keseneği borçları yapılandırılmakta, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Kadastro Kanunu ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da değişiklik yapılmakta, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışanların aylıksız izinli oldukları süreler için genel sağlık sigortası primi alınması ile 31/7/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin bazı idari para cezaları yeniden yapılandırılmakta ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
87457

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=87457