Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2138 - 24

Teklif ile, 5271 sayılı Kanun'un mülga 250'nci maddesi kapsamında kurulan ve 6352 sayılı Kanun ile görevleri sona eren özel yetkili ağır ceza mahkemeleri tarafından verilen mahkeme kararlarının, kesinleşmiş olsalar dahi, yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmek üzere görevli ve yetkili ağır ceza mahkemelerine gönderilmesi; özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri kapsamındaki yargılamalarda, münhasıran 6526 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi, 139'uncu maddesi, 140'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile Tanık Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki yetkilerle elde edilmiş delillerin hükme esas alınmaması ve yeniden yargılama sebebi sayılması; yeniden yargılama başvuru süresinin, kesinleşmiş hükümler bakımından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay, infazı tamamlanmayan hükümler bakımından infaz tamamlanıncaya kadar olması; yeniden yargılama başvurusu yapılan dosyalarda başvuru yapılan mahkemelerin infazın durdurulup durdurulmayacağı konusunda bir hafta içinde karar vermesi ve bu kararların itiraza tabi olması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2138.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2138
bakanla_geli_tarihi
08/05/2014
balk
Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, 5271 sayılı Kanun'un mülga 250'nci maddesi kapsamında kurulan ve 6352 sayılı Kanun ile görevleri sona eren özel yetkili ağır ceza mahkemeleri tarafından verilen mahkeme kararlarının, kesinleşmiş olsalar dahi, yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmek üzere görevli ve yetkili ağır ceza mahkemelerine gönderilmesi; özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri kapsamındaki yargılamalarda, münhasıran 6526 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi, 139'uncu maddesi, 140'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile Tanık Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki yetkilerle elde edilmiş delillerin hükme esas alınmaması ve yeniden yargılama sebebi sayılması; yeniden yargılama başvuru süresinin, kesinleşmiş hükümler bakımından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay, infazı tamamlanmayan hükümler bakımından infaz tamamlanıncaya kadar olması; yeniden yargılama başvurusu yapılan dosyalarda başvuru yapılan mahkemelerin infazın durdurulup durdurulmayacağı konusunda bir hafta içinde karar vermesi ve bu kararların itiraza tabi olması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
155128

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=155128