Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/156 - 23

Teklif ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personeline, en yüksek devlet memuru aylığının % 200 ünü geçmemek üzere belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0156.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/2
esas_no
2/156
baskanliga_gelis_tarihi
12/02/2008
baslik
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personeline, en yüksek devlet memuru aylığının % 200 ünü geçmemek üzere belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ek ödeme yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sira_no
61210

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=61210