Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/824 - 21

Devlet memurları Kanununa tabi personel, 399 sayılı KHK'ye tabi kuurumlarda sözleşmeli olarak görev yapan personel ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanununa tabi personeelden; 2182, 2260 sayılı Kanunlar ile 457, 458, 459 sayılı KHK'lerden yararlanmamış olanlardan bu kanunlar ve KHK'lerin yürürlüğünden sonra göreve başlıyanlar ile, bu Kanunlar ve KHK'lerden yararlanmamış olanlar bir defaya mahsus olmak üzere bir derece verilmesi ayrıca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emeklii, adi malüllük vazife malvarlığı ayları ile dul vee yetim aylığı alanlar hakkında da uuygulanması ve bu Kanunun yürürlüğe girdiiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan kamu personelinin de yararlanması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0824.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/4
esas_no
2/824
bakanla_geli_tarihi
19/10/2001
balk
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Ek Madde, Bir Ek Geçici Madde, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Madde, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
zet
Devlet memurları Kanununa tabi personel, 399 sayılı KHK'ye tabi kuurumlarda sözleşmeli olarak görev yapan personel ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanununa tabi personeelden; 2182, 2260 sayılı Kanunlar ile 457, 458, 459 sayılı KHK'lerden yararlanmamış olanlardan bu kanunlar ve KHK'lerin yürürlüğünden sonra göreve başlıyanlar ile, bu Kanunlar ve KHK'lerden yararlanmamış olanlar bir defaya mahsus olmak üzere bir derece verilmesi ayrıca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emeklii, adi malüllük vazife malvarlığı ayları ile dul vee yetim aylığı alanlar hakkında da uuygulanması ve bu Kanunun yürürlüğe girdiiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan kamu personelinin de yararlanması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
18200
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=18200