Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/462 - 24

Teklif ile, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında; borçlunun icra emrine uymaması halinde zor kullanma yetkisinin borçlu üzerinde kullanılması, icranın her aşamasında çocuğun yararının gözetilmesi, icra esnasında aile mahkemesi bünyesinde görev alan bir uzmanın görevlendirilmesi ve bu uzmanın etkinliğinin arttırılması, bu ilamların icrası için gereken masrafları ödeme gücünden yoksun olan alacaklının adli yardım kapsamı dışında kalan masraflarının Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0462.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/462
bakanla_geli_tarihi
22/03/2012
balk
İcra ve İflas Kanunu ile Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında; borçlunun icra emrine uymaması halinde zor kullanma yetkisinin borçlu üzerinde kullanılması, icranın her aşamasında çocuğun yararının gözetilmesi, icra esnasında aile mahkemesi bünyesinde görev alan bir uzmanın görevlendirilmesi ve bu uzmanın etkinliğinin arttırılması, bu ilamların icrası için gereken masrafları ödeme gücünden yoksun olan alacaklının adli yardım kapsamı dışında kalan masraflarının Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
104208

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=104208