Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/386 - 22

Teklif ile belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan taşınmazlar hakkında Hazinece yeni dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi; Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında daha önce ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sorucunda, Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazı yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hükmün uygulanması, hazine adına tescil edilmesi gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazinece henüz dava açılmamış taşınmazların da emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerince Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0386.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/386
bakanla_geli_tarihi
18/02/2005
balk
Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan taşınmazlar hakkında Hazinece yeni dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi; Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında daha önce ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sorucunda, Hazine adına tesciline veya mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infazı yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hükmün uygulanması, hazine adına tescil edilmesi gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazinece henüz dava açılmamış taşınmazların da emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerince Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
30387
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=30387