Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/402 - 22

5237 sayılı türk Ceza Kanununun takdiri indirim nedenleri, kasten yaralama, daha az cezayı gerektiren haller, üzerinde deney, konut dokunulmazlığının ihlali imar kirliliğine neden olma ve ihaleye fesat karıştırma başlıklı maddelerinde; Ayrıca Adli yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun İle Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0402.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/402
bakanla_geli_tarihi
03/03/2005
balk
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
5237 sayılı türk Ceza Kanununun takdiri indirim nedenleri, kasten yaralama, daha az cezayı gerektiren haller, üzerinde deney, konut dokunulmazlığının ihlali imar kirliliğine neden olma ve ihaleye fesat karıştırma başlıklı maddelerinde; Ayrıca Adli yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun İle Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda ibare değişiklikleri yapılmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
30532
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=30532