Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1979 - 24

Teklif ile 6360 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı iller için, anılan kanunun 3'üncü maddesinin (a),(b),(c) ve (ç) bentleri gereğince genel bütçeye gelir kaydedileceği belirtilen gelirlerin, büyükşehir belediyesi bütçesine gelir kaydedilmesi ve 5686 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına yeni cümleler eklenmesi suretiyle de jeotermal akışkan işletme ruhsatına sahip gerçek ve tüzel kişilerin, ürettikleri toplam akışkan miktarının % 10'u kadarını konut ve sera ısıtmalarında kullanılmak üzere jeotermal kaynağın mücavir alanının içinde olduğu belediyenin kullanımına ayırmaları amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1979.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1979
bakanla_geli_tarihi
29/01/2014
balk
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 6360 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı iller için, anılan kanunun 3'üncü maddesinin (a),(b),(c) ve (ç) bentleri gereğince genel bütçeye gelir kaydedileceği belirtilen gelirlerin, büyükşehir belediyesi bütçesine gelir kaydedilmesi ve 5686 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına yeni cümleler eklenmesi suretiyle de jeotermal akışkan işletme ruhsatına sahip gerçek ve tüzel kişilerin, ürettikleri toplam akışkan miktarının % 10'u kadarını konut ve sera ısıtmalarında kullanılmak üzere jeotermal kaynağın mücavir alanının içinde olduğu belediyenin kullanımına ayırmaları amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
148159

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=148159