Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1344 - 24

Teklif ile 1086 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle havale edilen temyiz dilekçesine mahkeme görevlilerince giderin alındığı kaydının düşülmesinin giderin ödendiğine kesin karine teşkil edeceği hususunun düzenlenmesi ve 1136 Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde avukatlık bürolarının kurulabilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1344.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1344
bakanla_geli_tarihi
14/03/2013
balk
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 1086 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle havale edilen temyiz dilekçesine mahkeme görevlilerince giderin alındığı kaydının düşülmesinin giderin ödendiğine kesin karine teşkil edeceği hususunun düzenlenmesi ve 1136 Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde avukatlık bürolarının kurulabilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
122697

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=122697