Mülksüzleştirme Ağları / Su İşleri

Melen İsale Hattı

İl
İstanbul, Düzce
Kaynaklar
Özel paydaşı için: http://www.kalyongrup.com/tr-tr/projeler/devam-eden-projeler/su-projeleri/benim-projem.aspx
3 670x350.jpg