Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2092 - 24

Teklif ile, mülga 2510 sayılı İskan Kanunu ek ve tadilleri uyarınca, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından göçebe oldukları gerekçesiyle, 10/7/2007 tarihinden önce Hatay ve Kahramanmaraş il sınırlan içerisinde iskân edilmek maksadıyla hak sahibi oldukları kabul edilerek kendilerine taşınmaz verilen veya hak sahiplerine verilmek üzere taşınmazların inşa edilip teslime hazır olmasına rağmen çeşitli sebeplerle taşınmaz teslim edilemeyen hak sahipleri hakkında yapılan iskan uygulamalarına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda; bu kişilerden bir çoğunun, iskân edildikleri tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olmadan hak sahibi kabul edilerek kendilerine taşınmaz verildiği veya taşınmaz teslime hazır olmasına rağmen çeşitli sebeplerle hak sahiplerine teslim edilemediği üzerine de, bu kişilerin hak sahipliklerinin iptal edildiği ve bunlara verilen taşınmazlar hakkında Hazinece tapu iptali ve tescil vb. davaların açıldığı ve açılma aşamasında oldukları, ancak bu kişilerin büyük kısmının çok uzun zamandır aynı yerde ikamet ettikleri, kendilerine verilen taşınmazların borçlandırma bedellerinin ödemelerini düzenli olarak yaptıkları ve hatta bazı kişilerin borçlarının tamamını ödeyerek bitirdikleri dikkate alınarak, bu kişiler ile Devletimizin karşı karşıya getirilmesinin engellenmesi ve bu konuda ortaya çıkan ve çıkacak hukuki ve idari ihtilafların önlenmesi ve çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2092.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2092
bakanla_geli_tarihi
16/04/2014
balk
İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, mülga 2510 sayılı İskan Kanunu ek ve tadilleri uyarınca, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından göçebe oldukları gerekçesiyle, 10/7/2007 tarihinden önce Hatay ve Kahramanmaraş il sınırlan içerisinde iskân edilmek maksadıyla hak sahibi oldukları kabul edilerek kendilerine taşınmaz verilen veya hak sahiplerine verilmek üzere taşınmazların inşa edilip teslime hazır olmasına rağmen çeşitli sebeplerle taşınmaz teslim edilemeyen hak sahipleri hakkında yapılan iskan uygulamalarına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda; bu kişilerden bir çoğunun, iskân edildikleri tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olmadan hak sahibi kabul edilerek kendilerine taşınmaz verildiği veya taşınmaz teslime hazır olmasına rağmen çeşitli sebeplerle hak sahiplerine teslim edilemediği üzerine de, bu kişilerin hak sahipliklerinin iptal edildiği ve bunlara verilen taşınmazlar hakkında Hazinece tapu iptali ve tescil vb. davaların açıldığı ve açılma aşamasında oldukları, ancak bu kişilerin büyük kısmının çok uzun zamandır aynı yerde ikamet ettikleri, kendilerine verilen taşınmazların borçlandırma bedellerinin ödemelerini düzenli olarak yaptıkları ve hatta bazı kişilerin borçlarının tamamını ödeyerek bitirdikleri dikkate alınarak, bu kişiler ile Devletimizin karşı karşıya getirilmesinin engellenmesi ve bu konuda ortaya çıkan ve çıkacak hukuki ve idari ihtilafların önlenmesi ve çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
152985

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=152985