Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/906 - 22

İstisnaî bir çalışma biçimi olarak düşünülmüş bulunan, ancak çalışma alanları kanun hükmünde kararnamelerle genişletilmiş olan ve bir anlamda aslî istihdam biçimi haline getirilen sözleşmeli personelin sendikal hakları kullanmalarının önünde engel oluşturan kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesinin kaldırılarak, sözleşmeli personele de sendikal faaliyelerde bulunma imkanının sağlanması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0906.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/5
esas_no
2/906
bakanla_geli_tarihi
08/12/2006
balk
22/1/1990 Tarih ve 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
zet
İstisnaî bir çalışma biçimi olarak düşünülmüş bulunan, ancak çalışma alanları kanun hükmünde kararnamelerle genişletilmiş olan ve bir anlamda aslî istihdam biçimi haline getirilen sözleşmeli personelin sendikal hakları kullanmalarının önünde engel oluşturan kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesinin kaldırılarak, sözleşmeli personele de sendikal faaliyelerde bulunma imkanının sağlanması amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
50593
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=50593