Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/621 - 22

Teklif ile 6183 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenerek kadastro yenileme işlemleri dolayısıyla 1.1.2004 tarihinden önce tahakkuk ettirilen ancak süresinde tahsil edilemeyen harçlara ilişkin vergi cezaları ve feri alacakların tahsilinden vazgeçilmesi ile bu tarihten önce tahsil edilmiş bulunan harçların asılları. ferileri ve cezalarının yasal faizleriyle birlikte hak sahiplerine iade edilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0621.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/621
bakanla_geli_tarihi
21/11/2005
balk
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 6183 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenerek kadastro yenileme işlemleri dolayısıyla 1.1.2004 tarihinden önce tahakkuk ettirilen ancak süresinde tahsil edilemeyen harçlara ilişkin vergi cezaları ve feri alacakların tahsilinden vazgeçilmesi ile bu tarihten önce tahsil edilmiş bulunan harçların asılları. ferileri ve cezalarının yasal faizleriyle birlikte hak sahiplerine iade edilmesi öngörülmektedir.
son_durum
GÜNDEMDE
sra_no
37237
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=37237