Meclis Haritaları / Millet Vekili

Oktay Agah GÜNER 3751

BAYBURT-1937, Fikri, Seher - Ankara Ü. Hukuk Fakültesi, TODAİE, Fransız Planlama Y.O., Paris Sorbonne Ü. Ekonomi Bl. Doktora - Fransızca - Ekonomi Dr, Avukat - DPT Daire Başkanı, Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Öğretim Üyesi, Milli Prodüktivite Merkezi Yön. Kur. Bşk. V., Özel Sektörde Ekonomi Danışmanı ve Yön. Kur. Üyesi, Köşe Yazarı - 5 (XVI) ncı Dönem Konya, XX nci Dönem Ankara, XXI inci Dönem Balıkesir Milletvekili - Ticaret, Kültür Bakanı - Bekar, 5 Çocuk.

21. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

20. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

21. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

20. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=3751