Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Doğuş Enerji

Website
http://www.dogusgrubu.com.tr/dogusenerji
Yönetim Kurulu
Hüsnü Akhan, Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, Kutsal Atıl, Gönül Talu, Adil Tekin, Halim Erkan Tekirdağlıoğlu
Üyelik
TÜSİAD

Reference

TC SİCİL GAZETESİ. TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf