Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Doğuş Enerji

Website
http://www.dogusgrubu.com.tr/dogusenerji
Yönetim Kurulu
Hüsnü Akhan, Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, Kutsal Atıl, Gönül Talu, Adil Tekin, Halim Erkan Tekirdağlıoğlu
Üyelik
TÜSİAD
In 11 graphs
Explore "Doğuş Enerji" in other contexts (2 related graphs)

Reference

TC SİCİL GAZETESİ. TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf