Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/257 - 24

Teklif ile, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri basın ve yayın yoluyla ifşa, gizliliğin ihlali ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarına ilişkin öngörülen hapis cezalarına seçenek olarak adli para cezası da verilebilmesi amaçlanmış, kişiler arasındaki konuşmaların kanuna aykırı olarak dinlenmesi ve kayda alınması suretiyle elde edilen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişiler için öngörülen adli para cezasına ilişkin yaptırım artırılmıştır. Yine, gizliliğin ihlali ile ilgili suçların soruşturma ve kovuşturma makamında görev yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmaması ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili olarak haber verme sınırlarını aşmayan veya alınmış bir kararı eleştirmek amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmaması Teklif ile amaçlanmıştır. Diğer taraftan, Türk Ceza Kanunu'nun 327'nci, 329'uncu, 334'üncü ve 336'ncı maddeleri yürürlükten kaldırılarak mevcut mevzuatta suç sayılan Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin ve yasaklanan bilgileri açıklama konularının suç olmaktan çıkarılması öngörülmüştür.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0257.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/257
bakanla_geli_tarihi
02/01/2012
balk
Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi
zet
Teklif ile, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri basın ve yayın yoluyla ifşa, gizliliğin ihlali ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarına ilişkin öngörülen hapis cezalarına seçenek olarak adli para cezası da verilebilmesi amaçlanmış, kişiler arasındaki konuşmaların kanuna aykırı olarak dinlenmesi ve kayda alınması suretiyle elde edilen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişiler için öngörülen adli para cezasına ilişkin yaptırım artırılmıştır. Yine, gizliliğin ihlali ile ilgili suçların soruşturma ve kovuşturma makamında görev yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmaması ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili olarak haber verme sınırlarını aşmayan veya alınmış bir kararı eleştirmek amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmaması Teklif ile amaçlanmıştır. Diğer taraftan, Türk Ceza Kanunu'nun 327'nci, 329'uncu, 334'üncü ve 336'ncı maddeleri yürürlükten kaldırılarak mevcut mevzuatta suç sayılan Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin ve yasaklanan bilgileri açıklama konularının suç olmaktan çıkarılması öngörülmüştür.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
99251

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=99251