Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/732 - 22

Motorlu kara taşıtlarını hurdaya ayıran gerçek ve tüzel kişilerin tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilmekte; hurdaya çıkarılan taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler kaldırılmakta; eski ve kullanılmaz durumda olan taşıtların trafikten çekilmesi ve bu taşıtların İl Özel İdaresine teslimi sağlanarak il özel idarelerinin plakalar hak sahiplerinin uhdesinde kalmak kaydıyla kendilerine teslim edilen taşıtların satışlardan elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak vergi, resim ve harçtan muaf tutulması öngörülmektedir. Ayrıca kara taşıtlarını noter senedi ile iktisap edip de ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin 30.6.2006 tarihine kadar bazı şartları yerine getirmeleri halinde aynı hükümlerden faydalanmaları ile ilgili düzenleme getirilmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0732.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/732
bakanla_geli_tarihi
14/03/2006
balk
Motorlu Kara Taşıtlarının Hurdaya Çıkarılması ve İl Özel İdaresine Devrine İlişkin Kanun Teklifi
zet
Motorlu kara taşıtlarını hurdaya ayıran gerçek ve tüzel kişilerin tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilmekte; hurdaya çıkarılan taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler kaldırılmakta; eski ve kullanılmaz durumda olan taşıtların trafikten çekilmesi ve bu taşıtların İl Özel İdaresine teslimi sağlanarak il özel idarelerinin plakalar hak sahiplerinin uhdesinde kalmak kaydıyla kendilerine teslim edilen taşıtların satışlardan elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak vergi, resim ve harçtan muaf tutulması öngörülmektedir. Ayrıca kara taşıtlarını noter senedi ile iktisap edip de ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin 30.6.2006 tarihine kadar bazı şartları yerine getirmeleri halinde aynı hükümlerden faydalanmaları ile ilgili düzenleme getirilmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
41370
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=41370