Mülksüzleştirme Ağları / HES

Kalen 1-2 HES

İl
Giresun
Explore "Kalen 1-2 HES" in other contexts (1 related graph)
1.jpg

Reference

http://www.kalyongrup.com/tr-tr/projeler/tamamlanan-projeler/su-projeleri/kalen-i-ii-regulatoru-ve-hidroelektrik-santrali.aspx