Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/314 - 23

Teklif; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin (d) bendinde yer alan Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı hükmünün, belediyelerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının dikkate alınmasına bağlı olarak uzun vadeli borçlanmalarında bir yıla düşen borç miktarının düşük olmasına rağmen borçlanma kabiliyetini düşürdüğünden bahisle bir yıldan uzun vadeli borçlanmalarda faiz dahil iç ve dış borç stokunun belediyelerin borçlanılan yıl sayısı kadar gelirleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasını amaçlamaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0314.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/3
esas_no
2/314
baskanliga_gelis_tarihi
28/07/2008
baslik
Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ozet
Teklif; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin (d) bendinde yer alan Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı hükmünün, belediyelerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının dikkate alınmasına bağlı olarak uzun vadeli borçlanmalarında bir yıla düşen borç miktarının düşük olmasına rağmen borçlanma kabiliyetini düşürdüğünden bahisle bir yıldan uzun vadeli borçlanmalarda faiz dahil iç ve dış borç stokunun belediyelerin borçlanılan yıl sayısı kadar gelirleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasını amaçlamaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sira_no
68619

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=68619