Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2737 - 24

Teklif ile; siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılması, Sayıştayca siyasi partilerin mali edinimleri, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti ile bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımların kanunda gösterilmesi ve Sayıştay'ın bu konuda vereceği kararların kesin olması, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, talebin Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaştığı tarihte TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin beşer üye ile temsil edildiği Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluk ve gizli oy ile vereceği izin üzerine açılması ve Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanması, bu Komisyona TBMM Başkanının başkanlık etmesi ancak oy kullanamaması, Komisyonun kararlarının yargı denetimi dışında bırakılması, Komisyonun, izin talebinin TBMM'ye ulaşmasından itibaren otuz gün içinde oluşturulması ve Komisyonun, kararını izin talebinin TBMM'ye ulaşmasından itibaren en geç altmış gün içinde vermesi, TBMM'deki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamaması ve karar alınamaması, izin talebini karara bağlayacak Komisyonun oluşumu ile izin talebinin görüşülme usul ve esaslarının TBMM İçtüzüğü'yle düzenlenmesi, Anayasa Mahkemesinin kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilmesi, Devlet yardımından yoksun bırakmanın, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olması ve tek başına dava konusu yapılamaması, TBMM çalışmalarındaki oy ve sözlerin, TBMM'de ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemlerinin maddede geçen 'odak'laşmanın tespitinde gözetilmemesi, bir siyasi partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle neden olan kişilerin bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olmalarını engelleyen sürenin beş yıldan üç yıla indirilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2737.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/5
esas_no
2/2737
bakanla_geli_tarihi
10/03/2015
balk
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılması, Sayıştayca siyasi partilerin mali edinimleri, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti ile bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımların kanunda gösterilmesi ve Sayıştay'ın bu konuda vereceği kararların kesin olması, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, talebin Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaştığı tarihte TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin beşer üye ile temsil edildiği Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluk ve gizli oy ile vereceği izin üzerine açılması ve Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanması, bu Komisyona TBMM Başkanının başkanlık etmesi ancak oy kullanamaması, Komisyonun kararlarının yargı denetimi dışında bırakılması, Komisyonun, izin talebinin TBMM'ye ulaşmasından itibaren otuz gün içinde oluşturulması ve Komisyonun, kararını izin talebinin TBMM'ye ulaşmasından itibaren en geç altmış gün içinde vermesi, TBMM'deki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamaması ve karar alınamaması, izin talebini karara bağlayacak Komisyonun oluşumu ile izin talebinin görüşülme usul ve esaslarının TBMM İçtüzüğü'yle düzenlenmesi, Anayasa Mahkemesinin kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilmesi, Devlet yardımından yoksun bırakmanın, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olması ve tek başına dava konusu yapılamaması, TBMM çalışmalarındaki oy ve sözlerin, TBMM'de ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemlerinin maddede geçen 'odak'laşmanın tespitinde gözetilmemesi, bir siyasi partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle neden olan kişilerin bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olmalarını engelleyen sürenin beş yıldan üç yıla indirilmesi öngörülmektedir.
son_durum
GÜNDEMDE
sra_no
179882

İMZALADI (241)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=179882