Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/780 - 22

5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50 sinden fazlası belediyelere ait şirketler ile birlikte su, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli belediyelerin kurmuş olduğu mahalli idare birliklerinin de 31/12/2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacaklarını, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere 30/6/2006 tarihine kadar takas ve mahsup etmesi öngörülmekte, ayrıca getirilen hükümlerle Bakanlar Kurulunun taksitlendirme ile taksitlendirilen kısma zam ve faiz uygulatmama ve indirim yapma yetkisi kaldırılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0780.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/780
bakanla_geli_tarihi
03/05/2006
balk
5393 Sayılı Belediyeler Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50 sinden fazlası belediyelere ait şirketler ile birlikte su, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli belediyelerin kurmuş olduğu mahalli idare birliklerinin de 31/12/2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacaklarını, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere 30/6/2006 tarihine kadar takas ve mahsup etmesi öngörülmekte, ayrıca getirilen hükümlerle Bakanlar Kurulunun taksitlendirme ile taksitlendirilen kısma zam ve faiz uygulatmama ve indirim yapma yetkisi kaldırılmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
42854
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=42854