Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1927 - 24

Teklif ile, Türkiye Diyanet Vakfına ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personelinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmesi; engellileri ilgilendiren standartların tespitinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul ve Teknik Kurulunda temsil edilmesi; korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamının, korumalı işyeri indirimi olarak gelir vergisi matrahından indirilmesi; korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payının, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması; korumalı işyerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulması; kendisi, eşi ve birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan devlet memurlarının, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için kamu kurumlarının özel düzenleme yapması; satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen ya da Türkiye'de imal edilen hava araçlarının, uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilmesi; engellilere sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına ilişkin esasların belirlenmesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da görüşünün alınması; korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamının, kurumlar vergisi matrahından indirilmesi; Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da temsil edilmesi; Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan otoyollar, bunlar üzerinde bulunan tesis, mal ve hizmet üretim birimleri ve bunlara ilişkin varlıklar ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işlem yapılması; özel teşebbüslere kamu kaynaklarından mali kaynak aktarımının Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bilgi sistemine kaydedilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1927.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1927
bakanla_geli_tarihi
03/01/2014
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, Türkiye Diyanet Vakfına ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personelinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmesi; engellileri ilgilendiren standartların tespitinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul ve Teknik Kurulunda temsil edilmesi; korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamının, korumalı işyeri indirimi olarak gelir vergisi matrahından indirilmesi; korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payının, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması; korumalı işyerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulması; kendisi, eşi ve birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan devlet memurlarının, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için kamu kurumlarının özel düzenleme yapması; satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen ya da Türkiye'de imal edilen hava araçlarının, uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilmesi; engellilere sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına ilişkin esasların belirlenmesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da görüşünün alınması; korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamının, kurumlar vergisi matrahından indirilmesi; Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da temsil edilmesi; Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan otoyollar, bunlar üzerinde bulunan tesis, mal ve hizmet üretim birimleri ve bunlara ilişkin varlıklar ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işlem yapılması; özel teşebbüslere kamu kaynaklarından mali kaynak aktarımının Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bilgi sistemine kaydedilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
145769

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=145769