Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/655 - 24

Teklif ile; çevreye verilen zararların tazminine ilişkin taleplerde, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl olan zamanaşımı süresinin on yıla çıkarılması; çevreye verilen zarar nedeniyle açılan davaların her türlü resim ve harçtan bağışık kılınması, bu çerçevede açılacak davalarda bilirkişi ve keşif ücretlerinin bütçede öngörülen ödenekten Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanması ve davanın davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücretinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca davalıdan tahsil olunması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0655.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/655
bakanla_geli_tarihi
04/06/2012
balk
Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; çevreye verilen zararların tazminine ilişkin taleplerde, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl olan zamanaşımı süresinin on yıla çıkarılması; çevreye verilen zarar nedeniyle açılan davaların her türlü resim ve harçtan bağışık kılınması, bu çerçevede açılacak davalarda bilirkişi ve keşif ücretlerinin bütçede öngörülen ödenekten Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanması ve davanın davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücretinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca davalıdan tahsil olunması amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
107470

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107470