Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Milpa

Website
http://www.milpa.com.tr
Yönetim Kurulu
Yener Şenok, Hüseyin Cem Kölemenoğlu, Tahir Ersoy, Rıza Koçyiğit, Salih Ercüment Türktan, Kubilay Keçelioğlu

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10434