Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1748 - 24

Teklif ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna aykırı olarak hisse senedi, hisse devir sözleşmesi, makbuz, kâr garantisi vb. he ne ad altında olursa olsun para topladığı tespit edilen şirketlerin yatırımcıları ile faaliyet izinleri veya imtiyaz hakları kamu tarafından iptal edilen veya el konulma nedeniyle hisse senetleri Borsa'da işlem görmekten men edilen şirket ortaklarının haklarının korunması ve alacaklarının ödenmesi amacıyla Ortaklık Tazmin Fonunun kurulması; Fon'a yapılan başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmesi; alacak sahibine yapılacak ödemenin 20.000 Türk Lirasını aşmaması; bütçenin İstanbul Borsası ve Yatırımcıları Koruma Fonundan elde edilmesi; ilgili şirketlerin sorumlu yöneticilerine, çalışanlarına ve bunların akrabalarına alacaklı olsalar dahi ödeme yapılmaması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1748.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1748
bakanla_geli_tarihi
15/08/2013
balk
Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna aykırı olarak hisse senedi, hisse devir sözleşmesi, makbuz, kâr garantisi vb. he ne ad altında olursa olsun para topladığı tespit edilen şirketlerin yatırımcıları ile faaliyet izinleri veya imtiyaz hakları kamu tarafından iptal edilen veya el konulma nedeniyle hisse senetleri Borsa'da işlem görmekten men edilen şirket ortaklarının haklarının korunması ve alacaklarının ödenmesi amacıyla Ortaklık Tazmin Fonunun kurulması; Fon'a yapılan başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmesi; alacak sahibine yapılacak ödemenin 20.000 Türk Lirasını aşmaması; bütçenin İstanbul Borsası ve Yatırımcıları Koruma Fonundan elde edilmesi; ilgili şirketlerin sorumlu yöneticilerine, çalışanlarına ve bunların akrabalarına alacaklı olsalar dahi ödeme yapılmaması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
139172

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=139172