Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1523 - 24

Teklif ile, Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit olasılıklı veya müşterek bahis ya da şans oyunu oynatanlara, oynanmasına yer veya olanak sağlayanlara verilecek hapis ve adli para cezalarının artırılması, söz konusu çerçevede oyun oynayanların adli para cezası ile cezalandırılması; yine Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit olasılıklı veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının yurt dışında oynatılmasına internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına olanak sağlayan kişiler, söz konusu bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler ve kişileri reklam verme yoluyla ve çeşitli biçimlerde bu oyunları oynamaya teşvik edenler için öngörülen hapis ve adli para cezalarının artırılması, bu kapsamdaki suçlarla ilintili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının, hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesinin ve ertelenmesinin yasaklanması, bu suçların işlendiği mekânların, ticarethanelerin ve işyerlerinin süresiz olarak kapatılması, banka kartı ve kredi kartlarının söz konusu suçların işlenmesinde kullanılmasının önlenmesi bağlamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yükümlü ve yetkili kılınması, internet ortamında yapılan ve içeriği yukarıda sayılan suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilmesinin hukuksal altyapısının oluşturulması, erişim engelleme kararının oluşum sürecinde kurumsal eşgüdümü sağlamak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşım platformu kurulması amaçlanmakta; ayrıca gençlerin toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda etkin katılımlarını sağlama amacına dönük olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 'Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi'nin kurulması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1523.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1523
bakanla_geli_tarihi
07/05/2013
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit olasılıklı veya müşterek bahis ya da şans oyunu oynatanlara, oynanmasına yer veya olanak sağlayanlara verilecek hapis ve adli para cezalarının artırılması, söz konusu çerçevede oyun oynayanların adli para cezası ile cezalandırılması; yine Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit olasılıklı veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının yurt dışında oynatılmasına internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına olanak sağlayan kişiler, söz konusu bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler ve kişileri reklam verme yoluyla ve çeşitli biçimlerde bu oyunları oynamaya teşvik edenler için öngörülen hapis ve adli para cezalarının artırılması, bu kapsamdaki suçlarla ilintili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının, hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesinin ve ertelenmesinin yasaklanması, bu suçların işlendiği mekânların, ticarethanelerin ve işyerlerinin süresiz olarak kapatılması, banka kartı ve kredi kartlarının söz konusu suçların işlenmesinde kullanılmasının önlenmesi bağlamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yükümlü ve yetkili kılınması, internet ortamında yapılan ve içeriği yukarıda sayılan suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilmesinin hukuksal altyapısının oluşturulması, erişim engelleme kararının oluşum sürecinde kurumsal eşgüdümü sağlamak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşım platformu kurulması amaçlanmakta; ayrıca gençlerin toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda etkin katılımlarını sağlama amacına dönük olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 'Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi'nin kurulması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
128255

İMZALADI (65)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=128255