Mülksüzleştirme Ağları / Medya

NTV

Website
http://www.ntvmsnbc.com http://www.ntvradyovetelevizyon.com.tr
Yönetim Kurulu
Şadan Gürtaş, Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, Hasan Hüsnü Güzelöz
Üyelik
TÜSİAD

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10848 TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf