Mülksüzleştirme Ağları / HES

Adacami HES

İl
Rize
Başlangıç Yılı
2009
Değer (M TL)
118
Kaynaklar
Özel paydaş için http://enerjigunlugu.net/adacami-hes-icin-kamulastirma_4480.html#.VLp0tmSUegQ kamu paydaşları için http://www.dsi.gov.tr/docs/hes-su-kullan%C4%B1m-anla%C5%9Fmalar%C4%B1/skha_yonetmelik.pdf?sfvrsn=0 http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1414
Adacami hes