Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/911 - 22

Teklifle Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre birleşme, katılma veya geçici 2 nci maddesi gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte oldukları hizmetlerin Büyükşehir belediyelerine devredileceği; toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Büyükşehir belediyesi toplu taşım ve ulaşım sistemine dahil edileceği hükme bağlanmakta; mahalli idare birlikleri tarafından açılan ihalelere katılan isteklilerin suç oluşturan davranışlarına uygulanacak müeyyideler belirlenmekte; sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanlarının bünyesinde yer alan tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Belediye Kanunu kapsamı dışına çıkartılarak bu yerlerin ruhsatlarının il özel idareleri tarafından verileceği ile ilgili düzenleme yapılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0911.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/5
esas_no
2/911
bakanla_geli_tarihi
14/12/2006
balk
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklifle Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre birleşme, katılma veya geçici 2 nci maddesi gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte oldukları hizmetlerin Büyükşehir belediyelerine devredileceği; toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Büyükşehir belediyesi toplu taşım ve ulaşım sistemine dahil edileceği hükme bağlanmakta; mahalli idare birlikleri tarafından açılan ihalelere katılan isteklilerin suç oluşturan davranışlarına uygulanacak müeyyideler belirlenmekte; sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanlarının bünyesinde yer alan tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Belediye Kanunu kapsamı dışına çıkartılarak bu yerlerin ruhsatlarının il özel idareleri tarafından verileceği ile ilgili düzenleme yapılmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
50654
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=50654