Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/636 - 21

Anayasasının siyasi partilerin uyacakları esaslarla ilgili 69 uncu maddesinde parti kapatılmasını zorlaştırıcı yönde değişiklik yapılmakta, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarıyla ilgili 86 ncı maddede yapılan değişiklikle milletvekillerinin emeklilik haklarının da kanunla düzenleneceği öngörülmekte, Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığıyla ilgili 101inci maddede yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması ve aynı kişinin iki kez bu göreve seçilebileceği belirtilmekte, Geçici 15 inci maddenin son fıkrasındaki 12 eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonrası oluşacak Parlamentoda Başkanlık Divanının oluşumuna kadar geçen süre içerisinde yürürlüğe girmiş kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile alınan karar ve tasarruflar üzerindeki yargı yoluna gidilemeyeceğine ilişkin hüküm kaldırılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0636.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/3
esas_no
2/636
bakanla_geli_tarihi
11/12/2000
balk
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
zet
Anayasasının siyasi partilerin uyacakları esaslarla ilgili 69 uncu maddesinde parti kapatılmasını zorlaştırıcı yönde değişiklik yapılmakta, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarıyla ilgili 86 ncı maddede yapılan değişiklikle milletvekillerinin emeklilik haklarının da kanunla düzenleneceği öngörülmekte, Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığıyla ilgili 101inci maddede yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması ve aynı kişinin iki kez bu göreve seçilebileceği belirtilmekte, Geçici 15 inci maddenin son fıkrasındaki 12 eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonrası oluşacak Parlamentoda Başkanlık Divanının oluşumuna kadar geçen süre içerisinde yürürlüğe girmiş kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile alınan karar ve tasarruflar üzerindeki yargı yoluna gidilemeyeceğine ilişkin hüküm kaldırılmaktadır.
son_durum
GÜNDEMDE
sra_no
13151
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

İMZALADI (220)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=13151