Mülksüzleştirme Ağları / Termik Santral

Çayırhan B Termik Santrali

'Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/03/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan ENERJİ ÜRETİM ALANI ile SANTRAL’in ve KÖMÜR REZERV ALANI’nın Kolin - Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş.ye 35 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve Elektrik Satış Anlaşması 11/07/2017 tarihinde imzalanmıştır.' Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, http://www.oib.gov.tr/T%C3%BCrk%C3%A7e/Projeler/Galerili_Proje/Elektrik_%C3%9Cretim_A%C5%9E%60ye_Ait_Ankara_Nall%C4%B1han_%C4%B0l%C3%A7esi_%C3%87ay%C4%B1rhan_Mevkiinde_Bulunan_Enerji_%C3%9Cretim_Alan%C4%B1_ile_Santralin_ve_K%C3%B6m%C3%BCr_Rezerv_Alan%C4%B1n%C4%B1n_%C4%B0%C5%9Fletme_Hakk%C4%B1_Devir_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi/1499779802.html

İl
Ankara
İlçe
Nallıhan
Durum
İzin sürecinde
Explore "Çayırhan B Termik Santrali" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-17.htm http://www.oib.gov.tr/T%C3%BCrk%C3%A7e/Projeler/Galerili_Proje/Elektrik_%C3%9Cretim_A%C5%9E%60ye_Ait_Ankara_Nall%C4%B1han_%C4%B0l%C3%A7esi_%C3%87ay%C4%B1rhan_Mevkiinde_Bulunan_Enerji_%C3%9Cretim_Alan%C4%B1_ile_Santralin_ve_K%C3%B6m%C3%BCr_Rezerv_Alan%C4%B1n%C4%B1n_%C4%B0%C5%9Fletme_Hakk%C4%B1_Devir_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi/1499779802.html