Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) / Sivil

Şehir Plancıları Odası

Resmi ÇED raporundan:“Projeden kaynaklanacak araç trafiğinin bölgedeki ana arterlerde yaklaşık olarak % 120 oranında artmasından dolayı alanın mevcut kirlilik yükünün artması, ormanlık alanların tahrip edilmesi ve bölgedeki barajlara su temin eden akarsuların debisinin azalması sebebiyle barajlardaki su seviyelerinde azalma beklenmektedir”…

3037 12 15 50

BİLEŞEN (1)

+ More

Reference

http://www.spo.org.tr/