Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1014 - 22

Teklifle belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 1/1/2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan ve gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine devri mümkün olan taşınmazları, belediyeler ya da kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak adlarına tescil ettiren kişilerin de emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelleri Hazine'ye ödemeleri kaydıyla bu hükümden faydalanması sağlanmakta; ayrıca bu nitelikteki taşınmazlardan belediye ile Hazine arasında ihtilaflı iken Hazine adına mera olarak sınıflandırılmasına karar verilen ancak sonra meralık vasıflarını kaybetmiş olan taşınmazlarla ilgili olarak tahsis yapılanlara devir yapılabilmesi için bir düzenleme getirilmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-1014.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/5
esas_no
2/1014
bakanla_geli_tarihi
25/04/2007
balk
Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklifle belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 1/1/2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan ve gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine devri mümkün olan taşınmazları, belediyeler ya da kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak adlarına tescil ettiren kişilerin de emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelleri Hazine'ye ödemeleri kaydıyla bu hükümden faydalanması sağlanmakta; ayrıca bu nitelikteki taşınmazlardan belediye ile Hazine arasında ihtilaflı iken Hazine adına mera olarak sınıflandırılmasına karar verilen ancak sonra meralık vasıflarını kaybetmiş olan taşınmazlarla ilgili olarak tahsis yapılanlara devir yapılabilmesi için bir düzenleme getirilmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
53573
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=53573