Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Limak İnşaat

Website
http://www.limak.com.tr/sektorler/insaat
Yönetim Kurulu
Ebru Özdemir Kışlalı, Mehmet Serhan Bacaksız, Turhan Serdar Bacaksız, Batuhan Özdemir
Üyelik
TÜSİAD
In 18 graphs

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10955 TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf