Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/233 - 22

Bina yapılması fiilen veya hukuken mümkün olmayan ya da bitişik parselde bina yapılmasını engelleyen parsellerin değerinin belediye encümeni tarafından seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilmesi, yapının ruhsata aykırılığı durumunda ruhsat sahibinin bu aykırılığı gidermesi için ek süre verilmesi ruhsata aykırılığın giderilmediği veya ruhsat alınmadığının anlaşılması durumunda, en geç on gün içerisinde ruhsatın iptal edilmesi ve bu yapının valilik ve belediyece yıktırılması durumunda masrafın % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilmesi ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisinin kaldırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0233.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/2
esas_no
2/233
bakanla_geli_tarihi
22/12/2003
balk
3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Bina yapılması fiilen veya hukuken mümkün olmayan ya da bitişik parselde bina yapılmasını engelleyen parsellerin değerinin belediye encümeni tarafından seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilmesi, yapının ruhsata aykırılığı durumunda ruhsat sahibinin bu aykırılığı gidermesi için ek süre verilmesi ruhsata aykırılığın giderilmediği veya ruhsat alınmadığının anlaşılması durumunda, en geç on gün içerisinde ruhsatın iptal edilmesi ve bu yapının valilik ve belediyece yıktırılması durumunda masrafın % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilmesi ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisinin kaldırılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
26119
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=26119