Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1046 - 24

Teklif ile, Basın-İlan Kurumunun şubelerden oluşan taşra teşkilatına temsilciliklerin eklenmesi; bu temsilciliklerin şubelere bağlı olmak üzere il ve ilçe düzeyinde kurulması; Kurumun Genel Kuruluna Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurulundan temsilcilerin katılımının sağlanması; Genel Kurulda gazete temsilcilerinin üye sayısının artırılması; Kurumda faaliyet gösterecek gazete temsilcisinin seçimine ilişkin yetkinin Kurumun Genel Müdürlüğüne verilmesi; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlanan gazeteler dışında Kurumun şubesi veya temsilciliklerinin bulunduğu illerdeki gazetelere de kredi imkanın getirilmesi; Kurumun idaresine iştirak meblağlarının günümüz para değeriyle uyumlaştırılması; hususi ilan ve reklam verebilen gazete ve dergilerin listelerinin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesi; uygulama imkanı kalmaması nedeniyle ilan ve reklam tarifelerinin idarehanelere asılma zorunluluğunun kaldırılması; Kurum aracılığıyla yayınlanan ilan ve reklamların kontrolü ile gazete, dergi ve prodüktörlerin bordro düzenlenmesine ilişkin Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması; Kurumun işlem ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin birden fazla yönetmelik ile düzenlenmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1046.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1046
bakanla_geli_tarihi
11/12/2012
balk
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, Basın-İlan Kurumunun şubelerden oluşan taşra teşkilatına temsilciliklerin eklenmesi; bu temsilciliklerin şubelere bağlı olmak üzere il ve ilçe düzeyinde kurulması; Kurumun Genel Kuruluna Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurulundan temsilcilerin katılımının sağlanması; Genel Kurulda gazete temsilcilerinin üye sayısının artırılması; Kurumda faaliyet gösterecek gazete temsilcisinin seçimine ilişkin yetkinin Kurumun Genel Müdürlüğüne verilmesi; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlanan gazeteler dışında Kurumun şubesi veya temsilciliklerinin bulunduğu illerdeki gazetelere de kredi imkanın getirilmesi; Kurumun idaresine iştirak meblağlarının günümüz para değeriyle uyumlaştırılması; hususi ilan ve reklam verebilen gazete ve dergilerin listelerinin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesi; uygulama imkanı kalmaması nedeniyle ilan ve reklam tarifelerinin idarehanelere asılma zorunluluğunun kaldırılması; Kurum aracılığıyla yayınlanan ilan ve reklamların kontrolü ile gazete, dergi ve prodüktörlerin bordro düzenlenmesine ilişkin Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması; Kurumun işlem ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin birden fazla yönetmelik ile düzenlenmesi öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
115708

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=115708