Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

MAPA

Website
http://www.mng.com.tr
Yönetim Kurulu
Mehmet Nazif Günal, Murathan Doruk Günal, Vedat Çetintaş, Ayşegül Özkaplan, Nilgün Günal Coşkuner, Hasan Tayyar Arıca
Üyelik
TÜSİAD
In 10 graphs
Explore "MAPA" in other contexts (1 related graph)

Reference

TC SİCİL GAZETESİ. TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf