Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

MAPA

Website
http://www.mng.com.tr
Yönetim Kurulu
Mehmet Nazif Günal, Murathan Doruk Günal, Vedat Çetintaş, Ayşegül Özkaplan, Nilgün Günal Coşkuner, Hasan Tayyar Arıca
Üyelik
TÜSİAD
Graphs

Reference

TC SİCİL GAZETESİ. TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf