Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/69 - 24

Teklif ile ilgili kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, muhtarlara ödenen aylık ödenek tutarının yükseltilmesi, muhtarların sigorta primi işveren hissesinin il özel idareleri tarafından ödenmesi, köy sınırları içindeki kum, çakıl ve benzeri ocaklar ile yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların çıkarılması, işletilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüten işletmelerin brüt satış gelirinden binde beş oranında pay alınması ve bu payın yarısının ilgili köyün bütçesine gelir kaydedilmesi, il özel idarelerince köylerde bir köy odasının yaptırılması ve bu odaların su, yakacak, telefon ve internet giderlerinin il özel idarelerinin bütçesinden karşılanması, muhtarların belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanmaya çalışılmakta ve görevini yapmadığı gerekçesiyle muhtarların mülki amirlerce görevden alınmalarına ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0069.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/69
bakanla_geli_tarihi
25/07/2011
balk
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile ilgili kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, muhtarlara ödenen aylık ödenek tutarının yükseltilmesi, muhtarların sigorta primi işveren hissesinin il özel idareleri tarafından ödenmesi, köy sınırları içindeki kum, çakıl ve benzeri ocaklar ile yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların çıkarılması, işletilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüten işletmelerin brüt satış gelirinden binde beş oranında pay alınması ve bu payın yarısının ilgili köyün bütçesine gelir kaydedilmesi, il özel idarelerince köylerde bir köy odasının yaptırılması ve bu odaların su, yakacak, telefon ve internet giderlerinin il özel idarelerinin bütçesinden karşılanması, muhtarların belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanmaya çalışılmakta ve görevini yapmadığı gerekçesiyle muhtarların mülki amirlerce görevden alınmalarına ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
94337

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=94337