Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/155 - 22

Türk Ceza Kanununa geçici bir madde eklenmek suretiyle, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre kurulan sıkıyönetim askeri mahkemelerinde veya bu kanun gereği sıkıyönetim askeri mahkemesi olarak görev yapan mahkemelerde ya da dava dosyaları bu mahkemelerce devredilen mahkemelerde yapılan yargılamalar sonucunda haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce bihakkın tahliye olanlar ile şartla salıverilenler, Türk Ceza Kanununun 122 inci ve 123 üncü maddelerindeki süreler ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan, iyi hallilik koşulu aranmaksızın memnu hakların iadesine karar verilmesini, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde talep edebilecekleri öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0155.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/1
esas_no
2/155
bakanla_geli_tarihi
16/06/2003
balk
Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
zet
Türk Ceza Kanununa geçici bir madde eklenmek suretiyle, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre kurulan sıkıyönetim askeri mahkemelerinde veya bu kanun gereği sıkıyönetim askeri mahkemesi olarak görev yapan mahkemelerde ya da dava dosyaları bu mahkemelerce devredilen mahkemelerde yapılan yargılamalar sonucunda haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce bihakkın tahliye olanlar ile şartla salıverilenler, Türk Ceza Kanununun 122 inci ve 123 üncü maddelerindeki süreler ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan, iyi hallilik koşulu aranmaksızın memnu hakların iadesine karar verilmesini, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde talep edebilecekleri öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
24688
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=24688