Meclis Haritaları / Millet Vekili

Yavuz KÖYMEN 3973

ALUCRA - 1953, Halil, Ayşe - İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İktisat Maliye Bölümü - Fransızca - İktisat, Maliye - Serbest İnşaat Müteahhidi - XVII, XVIII, XIX ve XX nci Dönem Giresun Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi - Evli, 3 Çocuk.

HİZMET DÖNEMİ (1)

+ More

20. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

20. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=3973