Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/659 - 23

Teklifi ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında yaşlılık aylığı almaya hak kazananların, aynı maddenin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlarının yaşlılık aylıklarından "% 15" oranında kesilen sosyal güvenlik destek priminin "% 3" oranında kesilmesi öngörülmektedir. Bu değişiklik ile; kayıt dışılığın önlenmesi, istihdama ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0659.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/4
esas_no
2/659
baskanliga_gelis_tarihi
30/03/2010
baslik
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklifi ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında yaşlılık aylığı almaya hak kazananların, aynı maddenin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlarının yaşlılık aylıklarından "% 15" oranında kesilen sosyal güvenlik destek priminin "% 3" oranında kesilmesi öngörülmektedir. Bu değişiklik ile; kayıt dışılığın önlenmesi, istihdama ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sira_no
82354

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=82354