Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2797 - 24

Teklif ile; 01.03.2015 tarihine kadar, 2863 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi kapsamında işlenen bir suçtan dolayı soruşturma evresinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171'inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kovuşturma evresinde kovuşturmanın ertelenmesine, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün infazının ertelenmesi; hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde aynı suçu işlememesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2797.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/5
esas_no
2/2797
bakanla_geli_tarihi
25/03/2015
balk
21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; 01.03.2015 tarihine kadar, 2863 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi kapsamında işlenen bir suçtan dolayı soruşturma evresinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171'inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kovuşturma evresinde kovuşturmanın ertelenmesine, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün infazının ertelenmesi; hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde aynı suçu işlememesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
182188

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=182188