Mülksüzleştirme Ağları

Sermaye-iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri haritalama

Last updated Mar 16, 2017
1527 nodes 2290 edges 34 graphs by 11 contributors

About   http://mulksuzlestirme.org   mulksuzlestirme@gmail.com   https://twitter.com/mulksuzlestirme  
Learn more
Last updated Mar 16, 2017 1527 nodes 2290 edges 34 graphs by 11 contributors ・ About http://mulksuzlestirme.org   mulksuzlestirme@gmail.com   https://twitter.com/mulksuzlestirme  
Mar 15, 2016 ・21 nodes

Torunlar Holding Projeleri