SALT Online

SALT görsel ve maddi kültürde kritik konuları değerlendirir, deneysel düşünceye ve araştırmaya yönelik yenilikçi programlar geliştirir. / SALT explores critical and timely issues in visual and material culture, and cultivates innovative programs for research and experimental thinking. saltonline.org Member of SALT