Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Milta Turizm

Website
http://www.milta.com
Yönetim Kurulu
Yener Şenok, Hüseyin Cem Kölemenoğlu, Mustafa Uğur Cebeci, Mehmet Erol Çamur

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11833