Mülksüzleştirme Ağları / Su İşleri

Erbil Su Arıtma Tesisi

Explore "Erbil Su Arıtma Tesisi" in other contexts (1 related graph)
1 670x350.jpg

Reference

http://www.kalyongrup.com/tr-tr/projeler/devam-eden-projeler/su-projeleri/irak-erbil-duhosk-su-temini-projesi.aspx