Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/781 - 23

Teklif ile askerlik görevlerini yerine getirirken birinci dereceden yakınları vefat eden erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinden sayılmak üzere on günlük izin hakkı verilmesi; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunun yapısı, toplantı zamanı ile toplantı usul ve esasları ile Genel Kurulun görevleri ile Yönetim Kurulunun oluşumu, işleyişi ve görev süresinin yeniden düzenlenmesi, Genel Müdürün de Yönetim Kuruluna dahil edilmesi; yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilerin de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hizmetlerinden yararlanması; kredi borcunun geri ödeme süresinin kredi alınan süre kadar olması; gerekli görülen hallerde yurt binalarının ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya bu konuda yetkili olan ve kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceği; Kurumun mal ve paralarının haczedilemeyeceği; Kuruma 1453 adet kadronun ihdas edilmesi; İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi, Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adlarıyla iki vakıf üniversitesi kurulması; Özel öğretim kurumlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatının Milli Eğitim Bakanlığınca verilmesi; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2010 tarihine kadar yabancı dil yeterliliği şartı aranmama süresinin iki yıl uzatılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0781.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/5
esas_no
2/781
baskanliga_gelis_tarihi
03/11/2010
baslik
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile askerlik görevlerini yerine getirirken birinci dereceden yakınları vefat eden erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinden sayılmak üzere on günlük izin hakkı verilmesi; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunun yapısı, toplantı zamanı ile toplantı usul ve esasları ile Genel Kurulun görevleri ile Yönetim Kurulunun oluşumu, işleyişi ve görev süresinin yeniden düzenlenmesi, Genel Müdürün de Yönetim Kuruluna dahil edilmesi; yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilerin de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hizmetlerinden yararlanması; kredi borcunun geri ödeme süresinin kredi alınan süre kadar olması; gerekli görülen hallerde yurt binalarının ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya bu konuda yetkili olan ve kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceği; Kurumun mal ve paralarının haczedilemeyeceği; Kuruma 1453 adet kadronun ihdas edilmesi; İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi, Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adlarıyla iki vakıf üniversitesi kurulması; Özel öğretim kurumlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatının Milli Eğitim Bakanlığınca verilmesi; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2010 tarihine kadar yabancı dil yeterliliği şartı aranmama süresinin iki yıl uzatılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
86844

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=86844